My Puzzle World

Jednoho dne to do sebe všechno zapadne. Jako puzzle…

Zákony blbosti

Podle posledních odhadů Organizace spojených národů žije na planetě Zemi 7,7 milard lidí. Skoro se tomu ani nechce věřit. Kde ti lidi všichni jsou? Stačí se ale na chvíli octnout na tržišti v Indii, v zácpě v Jakartě, nebo se projít po ulici v Číně, a máte pocit, že planeta musí jednoho dne nezadržitelně prasknout, a ten den určitě přijde velmi brzy. Představte si to – 7,7 milard lidí. To je dost, co? Planeta je zamořená lidma, a přitom na ulici zásadně potkáte právě toho, koho vidět nechcete. Newton před třistapadesáti lety dokázal vysvětlit vztahy mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Jaká síla působí na mě opravdu netuším. Já totiž mám dar si ze všech těch necelejch osmi milard lidí vždycky vybrat zrovna toho jednoho vola, kterej mě nechce dost. Podle Newtonova prvního zákona “jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu”. To smysl dává. Jenže aby na vás nepůsobily žádný vnější síly, museli byste se zabarikádovat v bytě, odpojit se od internetu, a modlit se, aby v případě, že se vám posere odpad, byl ten instalatér minimálně devadesátiletej gay. V utopickém světě nežije nikdo z nás, a tak v klidu nezůstáváme a ocitáme se tváří v tvář druhému zákonu síly. Ten říká, že “jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa”. Existuje-li nějakej Bůh, je mi svědkem, že na mě ty síly působí denně, protože já se nejenomže zrychluju, ale občas taky ve jménu lásky (a debility) kupuju letenky a dělám další rozumem nepochopitelný věci. A pak už s tím nic nenaděláte, protože dle třetího zákonu “proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany”. Vpodstatě to, co já se snažím třicet let pochopit, Isaac Newton popsal už v sedumnáctém století. Holt když ta působení nejsou STEJNĚ VELKÁ, tak to občas míří na jiný strany…

Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *